Geldigheid entingen

Onderstaande reactie hebben wij ontvangen van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Momenteel blijft alles bij het oude.

 

Wij gaan ervanuit dat entingen niet direct langer geldig zullen zijn. De vaccinaties zijn bewezen een bepaalde tijd werkzaam (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar). Na die tijd kan het vaccin minder werkzaam worden, maar dat hoeft zeker niet meteen. Het is ook afhankelijk van het type vaccin.

Als het gaat om reguliere bescherming van uw hond, dan kunt u het beste overleggen met uw dierenarts of een verlate vaccinatie voldoende is om uw hond weer te beschermen. Er is een grote kans dat de huidige vaccins niet meteen hun werking verliezen en de hond dus echt nog wel een tijd beschermd is. Wees wel extra alert op de Ziekte van Weil, omdat daarvan bekend is dat dat vaccin niet langer dan hooguit 1 jaar werkzaam is.

Als het gaat om eisen die gesteld worden door derden (bij fokplannen, pensionopvang, deelname aan tentoonstellingen, enzovoorts), dan is het belangrijk om na te gaan hoe deze partijen omgaan met verlopen vaccinaties. Voor zover ons nu bekend, zijn er nu nergens uitzonderingen mogelijk. Wellicht dat zij een titerbepaling accepteren, dat wil zeggen dat u daarmee aantoont dat er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn. Echter: ook titerbepalingen zullen nu niet gedaan worden door een dierenarts, dus is het maar zeer de vraag of dat meerwaarde biedt ten opzichte van een nieuwe vaccinatie wanneer dat mogelijk is.

Als het gaat om de eerste vaccinaties voor pups, dan raden wij aan toch een dierenarts te vinden die dit mogelijk maakt, om te voorkomen dat de pups geheel onbeschermd rondlopen en daardoor een veel grotere kans hebben op het krijgen van allerlei ziektes, zoals bijvoorbeeld parvo.

Wanneer het gaat om de rabiësvaccinatie die noodzakelijk is voor reizen naar het buitenland, dan zal een verlopen vaccinatie nooit geaccepteerd worden. Dit is vastgelegd in internationale afspraken en daar zal men echt niet de wet voor gaan wijzigen. Dit kan dus ook betekenen dat de eventuele titerbepaling die sommige landen verplicht stellen om daarmee aan te tonen dat de rabiësvaccinatie voldoende is aangeslagen, overnieuw gedaan moet worden.

cid:image001.png@01D589A7.44166600


Geplaatst

in

door