Plannen van Algemene Vergadering

Door de coronacrisis is de algemene vergadering uitgesteld omdat ten tijde van het bijeenroepen van de vergadering de onzekerheden te groot waren en dergelijke bijeenkomsten afgeraden werden door de overheid. De Raad van Beheer heeft haar leden hiertoe ook uitstel gegeven voor het bijeenroepen van de Algemene Jaarvergadering. Nu de maatregelen versoepeld zijn wil het bestuur die vergadering plannen.

Anders dan voorheen wil het bestuur de leden de mogelijkheid bieden om hun voorkeur uit te spreken voor een geschikte datum. Leden hebben middels een nieuwsbrief ondertussen de mogelijkheid gehad hun voorkeur op te geven.

Besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen

Eerder hebben wij een bericht geplaatst, o.b.v. een publicatie van de Raad van Beheer van 25 maart j.l, op de website over het opschorten van onderzoeken. (Opschorten van onderzoeken.) Hierop zijn bij de Raad van Beheer meerdere vragen binnengekomen waardoor de Raad van Beheer een extra uitleg geeft over het bericht “Opschorten van onderzoeken”

Hierin geeft de Raad van Beheer de vereniging de ruimte om hier zelf een verplichte frequentie te bepalen die ruimer kan zijn dan jaarlijks. Daarom onderstaand de tekst van de Raad van Beheer en vervolgens aan onze leden het verzoek een stem uit te brengen via een online stemming.

Onze leden hebben hierover reeds via een mailing informatie ontvangen.

Motivatie besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen

De Raad heeft van het ECVO-panel een brief ontvangen, waarin was aangegeven dat zij de screeningsonderzoeken niet meer zouden uitvoeren. Daarnaast zien we dat meerdere dierenartsen aanvullende maatregelen nemen om de acute zorg van huisdieren te blijven continueren. Dit kan ten koste gaan van de niet-acute zorg, zoals screeningsonderzoeken.
De geldigheid van het ECVO-oogonderzoek is twaalf maanden, maar het staat verenigingen vrij om de verplichte frequentie hiervan te bepalen en die kan dus ruimer zijn dan jaarlijks.

De screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor rassen (die geen convenant met de Raad hebben) niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichte onderzoeken.
Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht.

 

Vooralsnog is bovengenoemde wijziging niet opgenomen in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de SHKN.