Aanpassing maximale leeftijd teef bij nest

In deze uitzonderlijke periode is het belangrijk dat er nu, maar ook ná deze periode, verantwoord kan worden gefokt. Daarbij is de mogelijkheid om flexibel te zijn met betrekking tot de maximale leeftijd van het inzetten van de teef een redelijke optie. Veel fokkers zullen juist nu besluiten om een loopsheid over te slaan bij het dekken van een teef.

Vanuit de rasgroepen en de werkgroep fokkerij & gezondheid waren over de maximale leeftijd al eerder verzoeken gekomen. De Raad van Beheer heeft hier oog voor en heeft vooruitlopend op de noodzakelijke KR wijzigingen de commissie gezondheid om advies gevraagd. Dat advies meewegende, heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten om de maximale leeftijd van een teef, die al eerder pups heeft gehad, voor dekking te verhogen van 8 jaar (96 maanden) naar 9 jaar (108 maanden). Rasafhankelijk kan gekeken worden of dit ook overgenomen wordt in het VFR, maar het geeft in ieder geval de rasverenigingen de mogelijkheid om dit over te nemen.

Deze maatregel moet nog officieel opgenomen worden in het KR. Gezien de huidige situatie wil het bestuur van de Raad van Beheer deze maatregel eerder in laten gaan, per datum publicatie (17-04-2020), om daarmee de verantwoorde fokkers te ondersteunen. Daarmee gaat het bestuur van de Raad van Beheer ervan uit dat dit overeenkomt met de wens die binnen de kynologie leeft. 

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden, is het mogelijk dat bovengenoemde regels zullen wijzigen.
Vooralsnog hoopt de Raad van Beheer hiermee tegemoet te komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

 

Vooralsnog is bovenstaande maatregel niet opgenomen in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de SHKN.

Besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen

Eerder hebben wij een bericht geplaatst, o.b.v. een publicatie van de Raad van Beheer van 25 maart j.l, op de website over het opschorten van onderzoeken. (Opschorten van onderzoeken.) Hierop zijn bij de Raad van Beheer meerdere vragen binnengekomen waardoor de Raad van Beheer een extra uitleg geeft over het bericht “Opschorten van onderzoeken”

Hierin geeft de Raad van Beheer de vereniging de ruimte om hier zelf een verplichte frequentie te bepalen die ruimer kan zijn dan jaarlijks. Daarom onderstaand de tekst van de Raad van Beheer en vervolgens aan onze leden het verzoek een stem uit te brengen via een online stemming.

Onze leden hebben hierover reeds via een mailing informatie ontvangen.

Motivatie besluit langer accepteren onderzoeksuitslagen

De Raad heeft van het ECVO-panel een brief ontvangen, waarin was aangegeven dat zij de screeningsonderzoeken niet meer zouden uitvoeren. Daarnaast zien we dat meerdere dierenartsen aanvullende maatregelen nemen om de acute zorg van huisdieren te blijven continueren. Dit kan ten koste gaan van de niet-acute zorg, zoals screeningsonderzoeken.
De geldigheid van het ECVO-oogonderzoek is twaalf maanden, maar het staat verenigingen vrij om de verplichte frequentie hiervan te bepalen en die kan dus ruimer zijn dan jaarlijks.

De screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor rassen (die geen convenant met de Raad hebben) niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichte onderzoeken.
Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht.

 

Vooralsnog is bovengenoemde wijziging niet opgenomen in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de SHKN.